THEO-MASS LEXILEICTOUS | SUPER HERO GOES REAL

THEO-MASS LEXILEICTOUS - SUPER HERO GOES REAL | OMIKRON MAGAZINE

PHOTOGRAPHY
Stelios Kallinikou

CREATIVE DIRECTION
Alexis Themistocleous

GROOMING
Marios Neofytou