SWORDS OUT

SWORDS OUT | OMIKRON MAGAZINE

PHOTOGRAPHY
Demetris Vattis

ART DIRECTION
Nikolas Kyriakou

HAIR
Marios Neofytou

MAKE UP
Teresa Manti