SAVOIR VIVRE

SAVOIR VIVRE | OMIKRON MAGAZINE

PHOTOGRAPHY
Demetris Vattis

ART DIRECTION
Nikolas Kyriakou

HAIR
Marios Neofytou

MAKE UP
Yvonne Kolessides