RADICAL FUTURE

RADICAL FUTURE | OMIKRON MAGAZINE

PHOTOGRAPHY
Demetris Vattis

ART DIRECTION
Nicolas Kyriakou

HAIR
Marios Neofytou

MAKE UP
Teresa Manti