IN BETWEEN FAIRY TALES

IN BETWEEN FAIRY TALES | OMIKRON MAGAZINE

PHOTOGRAPHY
Stelios Kallinikou

ART DIRECTION
Christos Kyriakides

HAIR
Marios Neofytou

MAKE UP
Ilona Garamvolgyi