THE ART FREAK SHOW

THE ART FREAK SHOW | OMIKRON MAGAZINE

PHOTOGRAPHY
Demetris Vattis

ART DIRECTION
Alexis Themistocleous

HAIR
Marios Neofytou

MAKE UP
Teresa Manti